Et nyt Kulturmakkerskab er i gang ...

Ny Hollænderskolen og Teatret Riddersalen har indgået KULTURMAKKER-skab, hvor alle elever på 3. årgang sammen med 10 lærere og pædagoger, instruktør Mikala Bjarnov Lage, dramatiker Signe Birkbøll, komponist/musiker Thulla Wamberg og kunst- og kulturformidler Anabela Lemos har skabt forestillingens handling, replikker og sangtekster.

GINNUNGAGAP

(Det store tomrum der var i midten af verden før Jorden blev skabt)

En fortælling om Nordisk Mytologi

 Eleverne har arbejdet med og fået indsigt i:

  • Hvad er mytologi
  • Hvordan forholdt mennesker sig til tro og naturen i tidlige tider
  • Hvordan kan man trække referencer fra fortællingerne og de forskellige personager i den nordiske mytologi op til i dag.

Forløbet strækker sig over 6 uger og munder ud i 6 forestillinger, der spilles i Riddersalen for andre elever på skolen samt forældre og andre familiemedlemmer.

Forberedelserne startede allerede tilbage i januar måned og tog et vigtigt afsæt i erfaringerne og evalueringen fra Kulturmakker-skabet, som Teatret Riddersalen havde med Skolen på Nyelandsvej i 2017.

Eleverne introduceres til teater, drama, idéudvikling og tekst. De gøres bevidste om arbejdet med kropslige udtryk, følelser og musik. Forløbet og undervisningen får her en helt særlig karakter, netop fordi pædagogikken og kunsten er blevet kulturmakkere i en skabende proces.

Hos lærer- og pædagogstaben har der været et ønske om at sætte det vante skema på pause og fordybe sig i en længerevarende kreativ proces, som alle elever fra første færd er medskabere og medejere af.

”Et samarbejde i Åben skole-regi, der kan stå mål med de intentioner som skolereformen lagde op til …” Udtalt af lærere og pædagoger, Ny Hollænderskolen.

Præmissen for samarbejdet har for begge parter været let at blive enige om. Der skal først og fremmest samarbejdes om at skabe en kunstnerisk proces, og det skal være den kunstneriske proces, der sætter læringsspor. De spor som samarbejdet mellem skolens lærere/pædagoger og Riddersalens professionelle hold sætter, spreder sig ud over både teatret som institution og faglige og lærerige fællesskaber. Målet er at samarbejdet danner grobund for fremtidige partnerskaber, til inspiration og læring for både skole og teater.

Kulturmakkerskabet mellem Ny Hollænderskolen og Teatret Riddersalen er det sidste makkerskab i Kulturmakker-ordningen, blandt mange gennem de sidste par år. Vi afventer pt. udmeldinger om fremtidige muligheder og rammer for, hvordan skoler og kulturinstitutioner kan arbejde videre på de mange gode erfaringer og evalueringer, der er udarbejdet i samarbejde med Skoletjenesten.

Vil du høre mere om mulighederne for Kulturmakker-skaber med Riddersalen, kan du kontakte Anabela Lemos på tlf. 38 87 18 19 eller via anabela@riddersalen.dk

Cookie og privatlivspolitik

Læs mere