Ja tak, til en Kulturmakker!

Og hvad er så en Kulturmakker?

Kulturmakker er en del af Kulturtjenesten i Frederiksberg Kommunes idéudkast til eksperimenter med Åben Skole. De frederiksbergske skoler er blevet tilbudt makkerskaber med en af kommunens mange kulturinstitutioner, hvor formålet er at udvikle forløb og aktiviteter, ud fra skolens ønsker og behov - koblet med den enkelte kulturinstitutions særlige kompetencer.

På Frederiksberg har Skolen på Nyelandsvej og Teatret Riddersalen indgået KULTURMAKKER-skab.

Oskar fra 3. D på Skolen på Nyelandsvej har lavet illustration til forestillingen 'Min skolegård - et stykke om følelser', som er vores fælles projekt.

Kulturmakkere i fælles læringsproces
”Nu skal I lave en barnevogn ... 3, 2, 1 stop.” Rundt i lokalet fastfryser små grupper af elever, der eksperimenterer med at få deres kroppe til at ligne noget der minder om en barnevogn. Koncentrationen er stor, selvom det kan være svært at holde balancen i de akavede positioner. Den næste opgave eleverne stilles overfor er, at de enkeltvis skal stille sig ud på gulvet og agere en følelse. Det er straks mere grænseoverskridende, at ’spille’ vred foran en stor gruppe skolekammerater. Instruktøren sørger dog for at guide alle sikkert igennem udfordringen.

Instruktøren, der i disse dage er på banen, hedder Mikala Bjarnov Lage og er tilknyttet Teatret Riddersalen. Hun har ansvaret for at gennemføre workshops med 110 elever på skolens 3. årgang. Eleverne introduceres til teater, drama, idéudvikling og tekst, og gøres bevidste om arbejdet med kropslige udtryk, følelser og musik. Forløbet og undervisningen får her en helt særlig karakter, netop fordi pædagogikken og kunsten er blevet kulturmakkere i en skabende proces.

Hos lærerstaben har der været et ønske om at sætte det vante skema på pause og fordybe sig i en længerevarende kreativ proces, som alle elever fra første færd er medskabere og medejere af. Nu er skoleskemaet brudt op i seks uger, eleverne er fordelt i nye fællesskaber på tværs af klasser, og et hold af professionelle teaterfolk er rykket ind på skolen. Sammen skal de lave en teaterproduktion.

Det handler om følelser
Inspireret af Pixars populære animationsfilm ’Inside Out’/’Inderst inde’, hvor de fem grundfølelser; Glæde, Frygt, Afsky, Tristhed og Vrede bor i teenagepigen Rileys tanker, og får hende til at tænke og gøre enten det ene eller det andet, arbejdes der med en ydre ramme om følelser.

Eleverne skaber sammen med lærere og pædagoger, iscenesætter og konceptudvikler Mikala Bjarnov Lage og dramatiker Signe Birkbøll, forestillingens form og indhold, diskuterer handling, skriver replikker og sangtekster. Sammen med komponist Thulla Wamberg og lærer Sara Orthmann brainstormer eleverne på følelserne. Eleverne nedskriver rimsætninger omkring hver følelse, og det materiale bruger Thulla Wamberg til at bygge ny musik til forestillingen, der understreger de enkelte følelser.

Det fælles projekt, der har titlen ’Min skolegård – et stykke om følelser’, opføres ved 6 - lukkede - forestillinger i Riddersalen i uge 40, med forældre, pårørende og skolens 1.-4. klassers elever som publikum.

Scenekunst ind i Den Åbne Skole
Præmissen for samarbejdet har for begge parter været let at blive enige om. Der skal først og fremmest samarbejdes om at skabe en kunstnerisk proces, og det skal være den kunstneriske proces, der sætter læringsspor. De spor som samarbejdet mellem skolens lærere/pædagoger og Riddersalens professionelle hold sætter, spreder sig ud over både teatret som institution og faglige og lærerige fællesskaber. Målet er at samarbejdet danner grobund for fremtidige partnerskaber, til inspiration og læring for både skole og teater.

Kulturmakker-skabet afsluttes med evaluering, og indsamling af brugbar evidens for det videre faglige/pædagogiske samarbejde plus udvikling af samme. Det efterfølgende arbejde følges tæt af Skoletjenesten for Region Hovedstaden og Sjælland samt Kultur- og Skoleforvaltningen på Frederiksberg.

Vil du høre mere om mulighederne for Kulturmakker-skaber med Riddersalen, kan du kontakte Anabela Lemos på tlf. 38 87 18 19 eller via anabela@riddersalen.dk

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om cookies